Política de Privacidade

Protección de Datos – Correos Electrónicos

Información básica sobre protección de datos:

De conformidade ó disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal recollidos é o CLÚSTER DA COMUNICACIÓN, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquer momento. Pode presentar a súa propia solicitude acompañada dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en info@clustercomunicacion.gal.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: info@clustercomunicacion.gal.

Política de Protección de Datos

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está facilitando os seus datos de carácter persoal ó Responsable de Tratamento: CLÚSTER DA COMUNICACIÓN, con dirección en Rúa Lope Gómez de Marzoa, S/N (local 13), 15.705 Santiago de Compostela (A Coruña) e correo electrónico info@clustercomunicacion.gal.

1. Finalidade do Tratamento

Os datos recopilados serán únicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Comentarios”. CLÚSTER DA COMUNICACIÓN poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:
– Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
– Xestionar o servizo de Atención ó Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poda ter relativas á información incluida no Sitio Web, así como calesquera outras consultas que poda ter.
– Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calesquera relacións que CLÚSTER DA COMUNICACIÓN manteña con vostede.
O feito de non facilitar certa información sinalada como obriga, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.
No caso de que nos aporte Datos Persoais de terceiros, vostede se responsabiliza de informar obter o consentimento destos para ser aportados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Lexitimación do Tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal

A lexitimación básase no consentimento que vostede nos otorga coa casilla de aceptación da Política de Privacidade.

3. Destinatarios de Cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
– Dereito a solicitar o acceso ós seus datos personais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ó esquecemento).
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a oponerse ó tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
 Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

5. Medidas de Seguridade

CLÚSTER DA COMUNICACIÓN ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantizar a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, pérdida e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.